İzmirgaz Torbalı Abone Merkezi Nerededir?

Torbalı’daki İzmirgaz Abone Merkezi

Torbalı Abone Merkezi

Adresi : Torbalı Mahallesi 5018 Sokak No:1/A Torbalı

E-mail : info@izmirgaz.com.tr

Web Sitesi : izmirgaz.com.tr

Çağrı Merkezi Telefonu : 0 850 222 33 35

İzmir gaz Torbalı Abone Merkezi Telefonu : 0 232 449 39 39
Faksı : 0232 449 50 50

Torbalı’daki İzmirgaz Abone Merkezi Çalışma Saatleri :

Hafta içi : 08:30 – 18:30

Öğle Arası : 12:30 – 13:30

Torbalı Abone Merkezi Konumu : 

 

 

İZMİRGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Merkezi Sistem (Kazan) Aboneliği
1. Doğalgaz aboneliği için, Apartman/Site yönetimince alınan kararın fotokopisi
2. Toplam bina alanını gösterir Bina Yapı Kullanım İzin Belgesinin fotokopisi
3. Apartman/Site yönetimi adına işlemi yaptıran şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi
* Bireysel (Konut/Ticarethane) Aboneliği
1. Tapu fotokopisi
2. Mülk sahibine ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
3. Yapı kullanım izin belgesi
4. Adrese ait Elektrik veya Su faturalarından en az bir tanesinin fotokopisi
5. Binada ilk kez doğalgaz kullanımına geçilecek ise; apartman/site kararının fotokopisi
⦁ Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan binalarda, kat maliklerinin oy birliği
(%100) ile karar almaları,
⦁ Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında olan binalarda, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51)
ile karar almaları,
⦁ Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgazla geçmek  için;
Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,
⦁ Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,
⦁ Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgaza geçmek için;
Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları gerekmektedir.

NOT: Apartman kararının; Binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile, 8 ve 8’den fazla bağımsız bölüm olması durumunda ise noter tasdikli apartman karar defterine alınması gereklidir..
* İç Tesisat ve Projelendirme
İZMİR DOĞALGAZ Yetkili İç Tesisat Firmalarından birine başvurarak, gerekli tesisat yapım ve projelendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VE GEREKLİ BELGELER

Proje onayından sonra Güvence Bedeli İZMİR DOĞALGAZ’a ödenerek Müşteri Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin tanzimi sonrası gazınız kullanıma açılacaktır.
* Konutlar İçin (Kiracı İse)
1. Kira Kontratı fotokopisi
2. Kiracıya ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
3. Abone numarası
* Ticarethaneler İçin
1. Noter Onaylı Şirket Yetki Belgesi veya Vekaletname
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
3. Vergi Levhası fotokopisi
4. Kira Kontratı fotokopisi
5. İmza Sirküsü fotokopisi
6. Abone numarası

NOT  : Abone Bağlantı ve Müşteri Sözleşmesi işlemlerini hak sahibi adına başka bir şahıs/firma yaptıracak ise, vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz edilmek zorundadır.

sponsorlu bağlantılar

Benzer İçerikler

Yorum Ekle